Адвокатска Кантора

МАРЕВ

Адвокатска Кантора

МАРЕВ

Правни съвети и консултации

Правни съвети и консултации

Дела, Сделки, Вашите Права

Дела, Сделки, Вашите Права

Разгледайте!

За Кантората

Ако Ви е нужен опитен, компетентен и отговорен към интересите на клиентите си адвокат в град Смолян – Заповядайте в Адвокатска кантора “Марев“!

Кантората е създадена през 1990 г. от адвокат Стоян Димитров Марев, с когото продължава да е свързана и към настоящия момент. През 2005 година към екипа се присъединява адвокат Димитър Стоянов Марев...

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Image

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Процесуалният опит на Адвокатска кантора “Марев” оценя предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са по-бърз, значително по-евтин и най-ефективния начин за разрешаване на противоречията между страните...

Image

ВЕЩНО ПРАВО

Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.
Проучване на правния статут на недвижими имоти...

Image

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове, по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, по искове за непозволено увреждане, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд...


Image

Димитър Стоянов Марев

Адвокат Димитър Марев избира професията си с дълбокото убеждение за нейната значимост при защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. След завършването на ПМГ “Васил Левски” в град Смолян, решава да продължи семейната традиция, като второ поколение адвокат. По време на следването в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“ на Юридическия факултет, работи като сътрудник в Адвокатска кантора „Марев“ през летните месеци.

След дипломирането си като магистър по право и успешно издържан адвокатски изпит през юли 2005 година Димитър Марев е приет за член на Адвокатска колегия Смолян. В Кантора „Марев“ специализира в областта на гражданското и административното право.

В началото на кариерата си е привлечен като член на общински експертен съвет по устройство на територията към Община Доспат, където повече от 7 години специализира в сферата на устройството на територията и тясно свързаните с тази сфера клонове на гражданското и административното право.

Адв. Димитър Марев е избран за член на Дисциплинарния съд, както и на АДвокатския съвет към Адвокатска колегия - Смолян.

Като активен гражданин е част от екипа на Доброволно формирование към Община Смолян и член на управителния съвет на СНЦОП ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН.

УСЛУГИ